ஆறுமுகநேரி இணையத்தளம் அன்புடன் வரவேற்கிறது

You Are Here: Home» GRANNY THERAPY » ஆஸ்துமா குணமாக

     ஆஸ்துமா குணமாக:

            வெற்றிலை, வால் மிளகு, லவங்கம், தேன் ஆகியவற்றை ஒன்றாகச் சேர்த்து மென்று தின்றால் ஆஸ்துமா குணமாகும்.

0 comments

Leave a Reply