ஆறுமுகநேரி இணையத்தளம் அன்புடன் வரவேற்கிறது

You Are Here: Home» GRANNY THERAPY » வெற்றிலையின் மகத்துவம்

வெற்றிலையின் மகத்துவம்:
       
             வெற்றிலை சாற்றில் இரண்டு சொட்டுகளைக் காதில் விட்டால் சளி ஒமுகுவது நிற்கும்

0 comments

Leave a Reply