ஆறுமுகநேரி இணையத்தளம் அன்புடன் வரவேற்கிறது

You Are Here: Home» நகைச்சுவைகள் » என்ன மந்திரியாரே

மன்னா... மோருக்குத் தயாரா...

என்ன மந்திரியாரே... கேலி செய்கிறீரா....

மன்னிக்கவும் மன்னா... வாய் குழறி விட்டது.. போருக்குத் தயாரா..!

0 comments

Leave a Reply