ஆறுமுகநேரி இணையத்தளம் அன்புடன் வரவேற்கிறது

You Are Here: Home» பொன்மொழிகள் » கண்ணதாசனின் செப்பு மொழிகள்

கண்ணதாசனின் செப்பு மொழிகள்:

அமும் போது தனிமையில் அமு.
சிரிக்கும் போது நண்பர்கலோடு சிரி.
கூட்டத்தில் அமுதால்  நடிப்பு என்பார்கள்.
தனிமையில் சிரித்தால் பைத்தியம் என்பார்கள்

0 comments

Leave a Reply