ஆறுமுகநேரி இணையத்தளம் அன்புடன் வரவேற்கிறது

You Are Here: Home» Daily News » பெருந்தலைவர் காமராஜர் இரத்ததானக் கழகம், ஆறுமுகநேரிஆறுமுகநேரியில் 2015 ஜுலை மாதம் பெருந்தலைவர் காமராஜர் இரத்ததானக் கழகம் தொடங்கப்பட உள்ளது.நீங்களும் உறுப்பினராக வேண்டுமா தொடர்பு கொள்ள. 9176051116.


Click here to REGISTER as a Blood Donor

Click here to VIEW the Blood Donor Lists


Tags: Daily News

0 comments

Leave a Reply